Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 249/07 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 249/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu.Działając na podstawie art. 36a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wobec nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty -


zarządza się co następuje:


§ 1


Powierza się Pani Halinie Kasyan stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu na okres od 15 października 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 249/07 (28,00KB)