Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB
  Data modyfikacji: 06-05-2021 14:11
 2. WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH
  Data modyfikacji: 06-05-2021 14:09
 3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6.05.2021 r., znak: GK.6220.3.2021 do stron postępowania.
  Data modyfikacji: 06-05-2021 13:51
 4. WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE DZIAŁKA NIE JEST OBJĘTA UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:31
 5. ZMIANA WARUNKÓW POZWOLEŃ
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:30
 6. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I/LUB KRZEWÓW
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:29
 7. WPIS (SKREŚLENIE WPISU), ZMIANA DANYCH W REJESTRZE ZWIETRZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM PRZEWOŻENIA PRZEZ GRANICĘ PAŃSTWA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:27
 8. WYGAŚNIĘCIE, COFNIĘCIE I OGRANICZENIE POZWOLEŃ
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:27
 9. ZEZWOLENIE NA HANDEL EMISJAMI
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:26
 10. WYDAWANIE DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO OGRANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:26
Wersja XML