Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. LXXX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad
  Data utworzenia: 20-01-2022 13:55
 2. Zarządzenia Prezydenta Miasta 2022 rok
  Data modyfikacji: 20-01-2022 13:42
 3. Zarządzenie Nr 20/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-01-2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą „ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ GAZOWYCH KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO ZADANIA PN. WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL W RAMACH PROJEKTU PN.: „EKOLOGICZNY PRZEMYŚL – WYMIENIAMY ŹRÓDŁA CIEPŁA” – KOTŁY GAZOWE – CZĘŚĆ II”.
  Data modyfikacji: 20-01-2022 13:40
 4. ZARZĄDY OSIEDLI
  Data modyfikacji: 20-01-2022 13:02
 5. Zarządzenie Nr 21/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-01-2022 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.
  Data modyfikacji: 20-01-2022 12:39
 6. Zarządzenie Nr 13/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18-01-2022 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa miasta Przemyśla
  Data modyfikacji: 20-01-2022 10:26
 7. Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu
  Data modyfikacji: 20-01-2022 10:00
 8. Zarządzenie Nr 19/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 2022 r.
  Data modyfikacji: 20-01-2022 09:54
 9. Zarządzenie Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-01-2022 w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
  Data modyfikacji: 20-01-2022 09:38
 10. Zarządzenie Nr 17/2022 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA z dnia 19-01-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw
  Data modyfikacji: 20-01-2022 09:36
Wersja XML