Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.
  Data modyfikacji: 11-06-2021 15:07
 2. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Data modyfikacji: 11-06-2021 14:11
 3. Zarządzenie Nr 204/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Data modyfikacji: 11-06-2021 12:57
 4. Zarządzenie Nr 203/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Data modyfikacji: 11-06-2021 12:53
 5. Zarządzenie Nr 200/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10-06-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 16 prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu.
  Data modyfikacji: 11-06-2021 11:47
 6. Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BRMP.IV.2.434.48.2020
  Data utworzenia: 10-06-2021 14:58
 7. Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Data utworzenia: 10-06-2021 14:48
 8. Jacek Paniw-oświadczenie majątkowe początkowe
  Data modyfikacji: 10-06-2021 14:39
 9. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Przerwa
  Data modyfikacji: 10-06-2021 14:24
 10. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do zbycia, położonej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan
  Data modyfikacji: 10-06-2021 14:23
Wersja XML