Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości ogłoszonych na dzień 21 lipca 2021 r.
  Data modyfikacji: 23-06-2021 09:06
 2. Zgłoszenie zamiaru budowy Instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. ks. Balickiego 9 w Przemyślu
  Data modyfikacji: 22-06-2021 15:07
 3. Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. ks. Dobriańskiego w Przemyślu
  Data utworzenia: 22-06-2021 14:41
 4. Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak BRMP.IV.2.430.5.2021
  Data utworzenia: 22-06-2021 14:29
 5. Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BRMP.IV.2.434.37.2019
  Data utworzenia: 22-06-2021 14:22
 6. NSP 2021 - Rachmistrzowie ruszają w teren !
  Data modyfikacji: 22-06-2021 14:18
 7. Tomasz Dziumak-oświadczenie majątkowe roczne za 2019 r.
  Data modyfikacji: 22-06-2021 13:43
 8. Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Data utworzenia: 22-06-2021 11:52
 9. UNIEWAŻNIONY PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 5 PRZY UL.KONARSKIEGO 7 W PRZEMYŚLU – I ETAP
  Data modyfikacji: 22-06-2021 11:31
 10. UNIEWAŻNIONY PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH W PRZEDSZKOLU NR 3 PRZY UL. BARSKIEJ 10 W PRZEMYŚLU
  Data modyfikacji: 22-06-2021 11:30
Wersja XML