Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. W sprawie udzielenia informacji, dotyczących niezrealizowanych zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na lata: 2020, 2021, 2022.
  Data utworzenia: 17-08-2022 15:11
 2. W sprawie ustawienia lustra drogowego w obrębie skrzyżowania ulicy Sucharskiego i Wandy.
  Data utworzenia: 17-08-2022 15:09
 3. W sprawie dokonania oprysku preparatem chwastobójczym wzdłuż ciągów pieszych na ul. Wandy.
  Data utworzenia: 17-08-2022 15:08
 4. W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące spraw, związanych z funkcjonowaniem Rodzin Zastępczych.
  Data modyfikacji: 17-08-2022 15:01
 5. W sprawie zaangażowania zasobów miejskich i podległych Prezydentowi służb przy organizacji uroczystości i wydarzeń rocznicowych w kolejnych latach.
  Data modyfikacji: 17-08-2022 14:58
 6. W sprawie przekazania dokładnych informacji, dotyczących zamierzonego w bieżącym roku zakresu prac remontowych przy nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza 3, zakresu tych prac oraz czasu ich realizacji i wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel.
  Data modyfikacji: 17-08-2022 14:57
 7. W sprawie ponownej prośby, dotyczącej utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Bielskiego.
  Data modyfikacji: 17-08-2022 14:54
 8. W sprawie ponownej prośby, dotyczącej przekazania informacji, dotyczących ilości wszczętych przez Wojewodę Padkarpackiego postępowań, zmierzających do stwierdzenia nieważności podjętych przez Rade Miejską w Przemyslu uchwał oraz podania ilości uchwał, które zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub RIO.
  Data modyfikacji: 17-08-2022 14:53
 9. W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Węgierskiej.
  Data modyfikacji: 17-08-2022 14:52
 10. W sprawie naprawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II
  Data modyfikacji: 17-08-2022 14:49
Wersja XML