Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr 209/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Data modyfikacji: 15-06-2021 14:13
 2. Zgłoszenie o nieistotnej zmianie danych w instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ3307 A operatora P4 Sp. z o.o.
  Data modyfikacji: 15-06-2021 14:10
 3. Zarządzenie Nr 208/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Data modyfikacji: 15-06-2021 14:07
 4. Zarządzenie Nr 210/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Data modyfikacji: 15-06-2021 13:57
 5. Zarządzenie Nr 209/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Data modyfikacji: 15-06-2021 13:54
 6. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.
  Data modyfikacji: 15-06-2021 13:36
 7. Zarządzenie Nr 201/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10-06-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2021 rok.
  Data modyfikacji: 15-06-2021 13:23
 8. Zarządzenie Nr 202/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10-06-2021 w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl.
  Data modyfikacji: 15-06-2021 12:29
 9. Zgłoszenie budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku stacji paliw z myjnią samochodową, na dz. nr: 8/2, 4 i 6 obr. 212, przy ul. Henryka Siemiradzkiego w Przemyślu
  Data utworzenia: 15-06-2021 11:02
 10. Zarządzenie Nr 207/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14-06-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korepondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton
  Data modyfikacji: 15-06-2021 10:21
Wersja XML